Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND xã

Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 về xác nhận kết quả bầu PCT HĐND xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2021-2026/Portals/12/nghi%20quyet%20bau%20Pho%20%20Chu%20tich%20HD%20Oanh.doc

Công văn chỉ đạo tiêm phòng bổ sung vắc xin phòng bệnh dại chó trên địa bàn xã Vĩnh Long

Danh mục thủ tục hành chính cấp xã đến thang 7/2020

Công văn chỉ đạo phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng gia súc

Công văn chỉ đạo khắc phục sản xuất và thống kê thiệt hại do áp thấp nhiệt đới

Công văn chỉ đạo các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Vĩnh Long.

Quyết định thành lập BCĐ phòng cháy, chữa cháy năm 2020

Phương án phòng cháy, chữa cháy năm 2020

Quyết định Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Long