Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND xã

Danh mục thủ tục hành chính cấp xã đến thang 7/2020

Công văn chỉ đạo phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng gia súc

Công văn chỉ đạo khắc phục sản xuất và thống kê thiệt hại do áp thấp nhiệt đới

Công văn chỉ đạo các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Vĩnh Long.

Quyết định thành lập BCĐ phòng cháy, chữa cháy năm 2020

Phương án phòng cháy, chữa cháy năm 2020

Quyết định Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

 

Thông báo chấp hành văn bản các cấp về phòng chống dịch bệnh Coovit - 19

GM tham dự kỳ thứ 11 xã Vĩnh Long

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Long