Xây dựng nông thôn mới
Vĩnh Long: Đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Vĩnh Long: Đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Ngày 22/12/2018, huyện Vĩnh Linh tổ chức lễ công bố xã Vĩnh Long đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017 và kỷ niệm 20 năm xã Vĩnh Long vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND. Đến có các đồng chí: Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hà Sĩ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Vĩnh Linh, UBND các xã, thị trấn cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.
Xây dựng nông thôn mới trên quê hương Vĩnh Long

Xây dựng nông thôn mới trên quê hương Vĩnh Long

(QT) - Từ một làng quê còn nhiều khó khăn, qua 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bằng sự đồng thuận của ý Đảng, lòng dân và nội lực vươn lên mạnh mẽ, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh hôm nay đã thực sự đổi mới. Nền kinh tế- xã hội có sự phát triển vượt bậc, các cơ sở hạ tầng thiết yếu được xây dựng, nâng cấp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ nét; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...
Vĩnh Long: Phát huy vai trò mặt trận trong xây dựng, đổi mới quê hương

Vĩnh Long: Phát huy vai trò mặt trận trong xây dựng, đổi mới quê hương

Với vai trò là tổ chức tập hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc phát triển quê hương, nhiệm kỳ 2013-2018, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tạo sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, QP-AN, góp phần to lớn trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới của quê hương.
Tin đã đưa
Trang:
   

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Long