Thông tin liên hệ

UBND xã Vĩnh Long

Địa chỉ: Thôn Sa Trung, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: (0233) 3.820.385

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Long