Giới thiệu về xã Vĩnh Long

Xã Vĩnh Long thuộc huyện Vĩnh Linh, phía Bắc giáp xã Vĩnh Chấp, phía Tây giáp xã Vĩnh Hà, thị trấn Bến Quan, phía Nam giáp xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Lâm Ngăn cách bởi sông Sa Lung (một nhánh của sông Bến Hải), phía Đông giáp thị trấn Hồ Xá

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Xã Vĩnh Long